Određivanje položaja nabiranja tropopauze

Sada je pitanje na kojoj lokaciji možemo očekivati stratosfersko-troposfersku razmjenu (STR). Nekoliko autora upućuju na lokaciju u umjerenim geografskim širinama na južnom rubu ciklone kao najvjerojatnije mjesto za STR [Andrews i sur.,1987; Lamarque i Hess,1984]. Rezultati koji su se dobili modeliranjem takoder najavljuju da je najveće prodiranje nabora tropopauze u blizini južnog ruba ciklone [Bush i Peltier; 1994]

Kao još jednu potvrdu prethodnih rezultata dodao bih rad Ancellet i sur. (1994) koji nam sugeriraju slijedeće:

  1. proučavane varijacije ozona u blizini frontalnih sustava su u visokoj korelaciji s varijacijama potencijalne vrtložnosti;
  2. nabiranje tropopauze je u sprezi s maksimalnom zakrivljenošću strujnica mlazne struje koje mogu prouzročiti odsjecanje (eng. cut-off) stratosferskog zraka te na taj način povećati sadržaj troposferskog ozona za oko 6.5±3.5x1033 molekula po danu;
  3. faza oslabljenja odsjecanja indicira da miješanje zraka na maloj skali u blizini mlaznih struja ili konvektivne aktivnosti koje su u vezi s razvojem oblaka na visini tropopauze, ili oboje, mogu doprinijeti smanjenju gradijenta ozona u području tropopauze.